Poziv na radni sastanak nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod sa otoka Pašmana

Poziv na radni sastanak nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod sa otoka Pašmana

Sastanak će se održati dana 14. studenog 2014. s početkom u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Tkon

Dnevni red:
1. Osvrt na protekli događaj dobivanja oznaka „HOP“ i značenje oznake „HOP“ za lokalnu samoupravu i razvoj otoka Pašmana,
2. Upoznavanje prisutnih o osnivanju Klastera „HOP“ i otvaranju trgovine HOP u Zagrebu,
3. Biranje predstavnika sa otoka Pašmana i njegovog zamjenika za zastupanje u Klasteru „HOP“,
4. Kako doprinijeti da se što više osoba uključi u projekt „HOP“ i da se bogata
materijalna i nematerijalna baština otoka Pašmana zaštiti dobivanjem oznake „HOP,“
5. Otvorena rasprava.

Nositelji oznake “Hrvatski otočni proizvod” otoka Pašmana

U Tkonu, 11. studenog 2014.